Cynnyrch Data

Mae'r data a'r delweddau ar y tudalennau hyn yn seiliedig ar y cynnyrch o'r modelau rhifiadol canlynol:-

Data gwynt yn deillio o Allbwn Model Unedig y Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig .

Rhagolygon plufyn nwy yn cael eu gwneud gan ddefnyddio model gwasgariad atmosfferig UCES ( A J Elliott and B Jones, 1997, Simulation of Gas Cloud Dispersion near the Coast of North Wales during December 29-30 1996, UCES Report U97-5, 23 pp).

Mae canllaw awyrellu a thabl data gwanediad yn deillio o fodel haen derfyn datrys gwasgariad atmosfferig UCES ( B Jones, 1997, Gas venting guidelines for use at Offshore Installations, UCES Report U97-12, 31pp and B Jones, 1998, Venting Guideline Amendments, UCES Report U98-5, 21pp).

Mae data llanw a rhagolygon gorlif yn cael eu gwneud gan ddefnyddio model gwasgariad CAO a chronfeydd ddata cysylltiedig. ( A J Elliott, 1991, EUROSPILL: oceanographic processes and NW European shelf databases. Marine Pollution Bulletin, 22, 548-553).

Darllenwch ein Hymwrthodiad data os gwelwch yn dda

Cynnyrch data am ddim

Cynnyrch data diogel (angen enw defnyddiwr a chyfrinair i fewngofnodi)